İstanbul Aikido Kursları ve Aikodo Felsefesi

İstanbul aikido kursları Türkiye’nin dört bir yanındaki aikido kurslarından çok daha ileri bir seviyede hizmet veren kurslardır. Burada bulunan aikido kursları gerek İstanbul’un yapısı gerekse de buraya duyulan uluslararası ilgi gereği çok sayıda yabancı çalıştırıcı ve çok sayıda öğrenci ile hizmet vermektedir. Buna bağlı olarak da burada yürütülen çalışmalar Türkiye’nin hatta dünyanın bir çok kentinde bulunmayacak ölçüde muazzam olanaklarla beslenmektedir. İstanbul aikido kursları aikidonun temel felsefesine uygun bir biçimde yeni öğrenciler yetiştirirken Türk ve dünya sporuna da önemli katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda burada bulunan ve eğitim gören kişiler içerisinde çok sayıda uluslar arası ün yapmış sporcu olduğu bilinmektedir.

İstanbul aikido kursları içerisinde yer alan çalıştırıcı ve eğitimciler aikido sporunun temel çalışma mantığı olan kişinin kendi bedenine hakim olması ilkesini mükemmel bir şekilde öğretmektedirler. BU konuda yapılmış pek çok araştırma aikido eğitimi alan kişilerin ciddi düzeyde kendilerini savunma becerisine sahip olduklarını ve dünyaya karşı da gayet kontrollü olduklarını göstermektedir. Aikido eğitimi alan kişilerin çevrelerine duydukları yüksek kontrol onların aldıkları eğitimlerin bir sonucudur. Çünkü kendi bedenini kontrol eden kişi çevresinden gelebilecek her türlü etkiye karşı da yüksek kontrol kapasitesine sahiptir. Bu durum da kişilerin yalnızca temel psikolojik eğitim için bile bu tarz eğitimler aldıklarını göstermektedir. Buna en uygun örnekler de İstanbul gibi metropollerde verilen eğitimler ve bu eğitimlerin sonuçlarıdır.

İstanbul aikido kurslarında eğitim görerek başarıya ulaşan kişilerin sağladıkları temel disiplin bireysel oto kontrol sistemleri olmaktadır. Bundan sonra da çevrelerinden gelebilecek sorunlara karşı fiziki ve psikolojik anlamda bir güçlenme yakalamaktadırlar. Bu durum da bir çok kişinin bu kursları tercih etmesine neden olmaktadır.

İstanbul Aikido Kursları Telefon: 0533 651 69 51 (Zühtü Akıllı Sensei)

Bir Yorum Yazn