Uzak Doğu Savaş Sanatları ve Aikido

Uzak doğu felsefesine dayanan sporların diğer sporlara göre daha başarılı olduğu bir geçektir. Bunun nedeni ise hareketlerin daha başarılı olması ya da çok daha iyi yöntemler kullanılması değildir.  Bu tamamen Uzak doğu felsefesinin bir getiridir.

Uzak doğu bu savaş sanatları bir düşünce eserinde ortaya çıkmışlardır. Bu düşünce öncelikle odaklanmayı gerektirir. Bu odaklanmanın sonucunda elbette ki farkındalık gelecektir. Bu farkındalık sayesinde güce giden doğru yolu bulmak mümkündür.

Uzak doğu savaş sanatları teknik olmaktan önce birer öğreti olarak görülmelidir. Çünkü bu savunma sporları öğrenildikten sonra bir şiddet filmi çekilmeyecek aksine insan ve doğa sevgisi pekişecektir. Uzak doğu felsefesinin temelinde yatan bu insani tutum ve doğayla bütünlük bu düşünceden doğan savaş sanatlarında çok net bir şekilde görülmektedir.

Aikido da bir Uzak doğu savaş sanatıdır. Uzak doğu felsefesinin getirdiği düşüncelerden yola çıkarak ortaya çıkan bu savunma sporu, insan ve doğa sevgisini içinde tamamı ile barındırır. Bunu Aikido kelimesinin kendi dilindeki yani Japoncadaki anlamına baktığımızda çok daha net görebiliyoruz. Kelimenin başında yer alan “ai”  uyum ve uyumlu olma anlamındadır. Ancak tek anlamı bu değildir diğer alamı da sevgidir. Eğer Japoncada “ki” kelimesinin anlamını çözersek durum daha da netleşecektir. Bu kelime “enerji” anlamını taşımaktadır. Uzak doğu felsefesine göre her şey bir enerjidir. Bu da doğayla uyumlu olmayı bize anımsatıyor.  Aikido kelimesinin sonunda bulunan “do” ise yol ve öğreti gibi anlamlar taşıyor.

Yalnızca bu kelimelerden hareketle Aikido için “doğayla uyumlu olmanın öğretisi” dememiz yanlış olmayacaktır. Ancak özünde bu tanım doğru olsa da bu dövüş sanatının çıkış mantığı “gücün yolu” yolarak tanımlanmaktadır.

Bir Yorum Yazn